Aladdin
ALADDIN DMC putnička agencija d.o.o. * Banjavčićeva 22, HR - 10000 Zagreb * Croatia * T +385 1 6443 443 * F +385 1 6443 444 * info@aladdindmc.hr

Aladdin DMC putnička agencija d.o.o.

T +385 1 6443 443
F + 385 1 6443 444

Banjavčićeva 22
HR - 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 46762511911

E : info@aladdindmc.hr
FB : www.facebook.com/aladdindmc

Radno vrijeme:
pon-petak 09:00-17:00h